Lagerbrinks Minireningsverksservice AB

SERVICEAVTAL

Teckna serviceavtal för ditt minireningsverk

Hos oss kan ni teckna serviceavtal för att säkerställa att ert minireningsverk går som det ska år efter år.

Serviceavtalet innehåller ett årligt servicebesök där pumpar tas upp och gås igenom, skräp och avfall som fastnat avlägsnas. Delar som behöver bytas görs mot en kostnad för dessa och enligt det serviceintervall som bestämts av tillverkaren.

Som avtalskund hos oss görs en grundservice av ert minireningsverk en gång per år, då teknikerna ser till så att allting fungerar som det ska och åtgärdar eventuella problem. Cirka två veckor före besöket blir ni informerade om vilken vecka våra tekniker har för avsikt att befinna sig hos er, så att ni kan känna er trygga inför utförandet.

I den årliga servicen ingår kontroll och säkerställande av reningsverkets funktion och väsentliga delar såsom:

 • Avläsning och dokumentering av larmhistorik
 • Kontroll av el utrustning
 • Kontroll av lock och tätningar
 • Högtryckstvätt
 • Kontroll av kemdosering (mängd och behov av justering)
 • Kontroll av inpumpningsmodul och dess flödeskapacitet
 • Kontroll av utpumpningsmodul och dess flödeskapacitet
 • Kontroll av slamreturer och dessas flödeskapacitet
 • Kontroll av luftning och syresättning
 • Kontroll av startnivågivarens funktion
 • Kontroll av aktiv slamkvalitet och mängd
 • Kontroll av pH och temperatur
 • Utbyte av slitagedelar enligt tillverkarens intervall
 • Telefonsupport vardagar 08:00-16:00

Begär offert

Kontakta oss redan idag

Kontakt

Lagerbrinks Minireningsverks Service AB
Ljungavägen 7
513 32 Fristad

Epost: info@wehoputs.se
Tel: 0706-41 66 24

Teknisk support - Jourtelefon

Tel: 0706-41 66 24
Kontorstid: 08:00 – 16:00

Driftsavtal för minireningsverk

Önskar du en enklare och mer bekymmersfri drift av ditt minireningsverk rekommenderar vi ett driftsavtal. Ett sådant avtal innebär att service och tekniska besök sker kontinuerligt och är primärt anpassat för de kunder som besitter större reningsverk, samfälligheter eller liknande. Med denna typ av avtal utförs service och tjänster med kortare intervaller än de standardiserade årliga grundservicerna. Om du är intresserad av att teckna ett driftsavtal eller vill veta mer om dess innebörd kan du kontakta oss för att få svar på dina frågor, varefter vi anpassar ett förslag utifrån dina specifika behov.