Lagerbrinks Minireningsverksservice AB

Kontroll

Kontroller av minireningsverk

Lagerbrinks Minireningsverksservice erbjuder även kontroller som kan genomföras för att garantera att utfört arbete är korrekt.

Kontakt

Lagerbrinks Minireningsverks Service AB
Ljungavägen 7
513 32 Fristad

Epost: info@wehoputs.se
Tel: 0706-41 66 24

Teknisk support - Jourtelefon

Tel: 0706-41 66 24
Kontorstid: 08:00 – 16:00