Lagerbrinks Minireningsverksservice AB

INTRODUKTION

Introduktion av minireningsverk

Genomgång med kund om larmfunktion, GSM-modem och instruktioner om hur pumpar tas upp och kontrolleras samt vad som får spolas ned och inte i reningsverket. Detta brukar göras i samband med driftsättning.

Kontakt

Lagerbrinks Minireningsverks Service AB
Ljungavägen 7
513 32 Fristad

Epost: info@wehoputs.se
Tel: 0706-41 66 24

Teknisk support - Jourtelefon

Tel: 0706-41 66 24
Kontorstid: 08:00 – 16:00