Lagerbrinks Minireningsverksservice AB

DRIFTAVTAL

Driftavtal

Finns möjlighet att teckna driftavtal för samfälligheter för större verk.

I avtalet ingår fyra besök för funktionskontroller.

Protokoll förs vid varje tillfälle. Om brister upptäcks meddelas kund om åtgärder och kostnader som tillkommer.

Begär offert

Kontakta oss redan idag

Kontakt

Lagerbrinks Minireningsverks Service AB
Ljungavägen 7
513 32 Fristad

Epost: info@wehoputs.se
Tel: 0706-41 66 24

Teknisk support - Jourtelefon

Tel: 0706-41 66 24
Kontorstid: 08:00 – 16:00