Lagerbrinks Minireningsverksservice AB

WehoPuts 20

WehoPuts 20

Begär offert

Ett gemensamt reningsverk för flera fastigheter är en lämplig lösning i tättbebyggda bostadsområden eller i småbyar omfattande några hus.

Eftersom systemet numera ofta styrs och övervakas av en fackman, kan ett gemensamt reningsverk beträffande användarkomfort jämföras med det kommunala avloppet. Dessutom blir anskaffnings-, drifts- och underhållskostnaderna per fastighet förmånligare i ett gemensamt reningsverk.

Klar för montering och drift
Reningsverken levereras fullständigt monterings- och driftfärdiga från fabriken. På arbetsplatsen monteras enbart el- och avloppsanslutningarna. Leveransen kan även kompletteras med ett färdigt dimensionerat och planerat förankringspaket, som underlättar och försnabbar monteringen.

Produktinformation WehoPuts 20 till 1200pe.

Kontakta oss redan idag

Prisuppgifter på reningsverk

Observera dessa priser är utan driftsättning och uppstartsgenomgång.

Pris per anläggning / Tillkommer kostnader för reningsverk över 20 PE för förankringsplattor (set).

Prisuppgifter på reningsverk

Clean 1 5 PE / 1 hushåll 97 000 inkl. moms
WehoPuts 5 PE / 1 hushåll 99 000 inkl. moms
WehoPuts 10 PE / 2 Hushåll 136 000 inkl. moms
Wehoputs 20 PE / 4 Hushåll - begär offert
WehoPuts 30 PE / 6 Hushåll - begär offert
Wehoputs 50 PE / 10 Hushåll - begär offert
WehoPuts 70 PE / 14 Hushåll- begär offert
Wehoputs 100 PE

Tillkommer kostnader för reningsverk över 20 PE för förankringsset

Efterpolering/ markbäddspaket för WehoPuts. Enligt ritning för respektive storlek av reningsverk.

WehoPuts 5PE / CLEAN1 14 300 inkl.moms
Wehoputs 10 PE / 2 Hushåll - begär offert
Wehoputs 20 PE / 4 Hushåll - begär offert
WehoPuts 30 PE / 6 Hushåll - begär offert
Wehoputs 50 PE / 10 Hushåll - begär offert
WehoPuts 70 PE / 14 Hushåll - begär offert
Wehoputs 100 PE - begär offert

I serviceavtalet ingår restid, kilometerkostnad och arbetstid.

Kostander utöver, inkl moms:
- Bil 500,00 kr
- Administration 125,00 kr
- Vid nytecknande av avtal tillkommer en administrativ uppläggningskostnad om 375,00 kr
- Tilläggskostnad för verk som ligger norr om Gävle/Leksand: 1000,00 kr

Clean1 5PE 3415.00 inkl. moms
Clean easy / Clean easy+ 4130.00 inkl. moms
Upoclean 5PE 3415.00 inkl. moms
Upoclean 10PE 4130.00 inkl. moms
Upoclean 15PE 5025.00 inkl. moms
WehoPuts 5PE / 3750.00 inkl. moms
Wehoputs 10 PE / 2 Hushåll 4250.00 inkl. moms
Wehoputs 20 PE / 4 Hushåll - begär offert
WehoPuts 30 PE / 6 Hushåll - begär offert
Wehoputs 50 PE / 10 Hushåll - begär offert
WehoPuts 70 PE / 14 Hushåll - begär offert
Wehoputs 100 PE 20 Hushåll - begär offert
Wehoputs 120 PE 24 Hushåll - begär offert
Wehoputs 150 PE 30 Hushåll - begär offert
Wehoputs 200 PE 40 Hushåll - begär offert
Wehoputs 300 PE 60 Hushåll - begär offert
Wehoputs 500 PE 100 Hushåll - begär offert

Driftavtal. Tillsynsbesök / kontroll utöver ordinare servicebesök, restid arbetstid och servicebil ingår.

Det finns två olika storlekar på driftavtal. Hör av er till oss om det finns intresse för detta, så diskuterar vi kring vad som passar just ert behov och lägger en offert efter det.