Introduktion

Genomgång med kund om larmfunktion, GSM-modem och instruktioner om hur pumpar tas upp och kontrolleras samt vad som får spolas ned och inte i reningsverket. Detta brukar göras i samband med driftsättning.

Följ oss i sociala medier!