Driftavtal

Finns möjlighet att teckna driftavtal för samfälligheter för större verk. I avtalet ingår fyra besök för funktionskontroller.

Protokoll förs vid varje tillfälle. Om brister upptäcks meddelas kund om åtgärder och kostnader som tillkommer.

Följ oss i sociala medier!